4. kapitola

Kapitola 4 - Xardas
Jděte tedy do Starého tábora ( spíš ke Starému táboru ). Jenomže hodně věcí se změnilo - vykopli vás a stráže u brány vás napadnou - zabít. Promluvte s Miltenem u severní brány a s Diegem u jižní. Máte domluvit setkání Diego, Milten, Lester ( knihovna v horské pevnosti ) a Gorn ( u Saturase ). Všem to tedy řekněte. Nyní se vraťte za Saturasem a všechno mu řekněte. Poví vám, že existuje poslední naděje - původně mág ohně, nyní nekromant Xardas. Pošle vás za ním do jeho věže. Ta se nachází ve skřetí zemi ( viz. mapa ) - od skřetího města se dejte doprava ( z pohledu mostu ). Narazíte nejprve na kamenného golema - zabít ( tupá zbraň ), poté na ledového ( ohnivé kouzlo ) a nakonec na ohnivého ( kulový blesk ). Za všech seberte srdce a vlezte do věže. Zde promluvte s démonem a dejte mu všechny tři srdce - dostanete teleportační runu ke Xardasovi. Teleportujte se, vylezte po žebříku a promluvte s Xardasem. Poví vám část příběhu o Spáčovi a pošle vás najít vyhoštěného skřetího šamana, který vám poví zbytek. Šaman se nachází v rozvalinách staré citadely ( hora naproti jižní brány Starého tábora ). Zabijte skřety, co tam jsou a promluvte s Ur-Shakem ( to je ten šaman ). Pokud u sebe máte mapu kolonie, tak vám ji dokreslí. Jakmile vám dopoví příběh o Spáčovi, vraťte se zpět ke Xardasovi a všechno mu řekněte. Budete se muset vydat do Spáčova chrámu a něco tam zjistit. Jděte do nového tábora a dejte se cestou k Novému dolu ( od jeskyně napravo nahoru ). Potkáte skupinu žoldáků, mezi nimi i Gorna. S ním promluvte a přijměte jeho plán na osvobození Nového dolu od Gomezových lidí. Jděte tedy s Gornem dál. Po chvíli vás zastaví a pošle vás za Wolfem. Jděte tedy za ním ( je blízko rudné haldy ) a promluvte s ním o zbroji - naučí vás zadarmo vyřezávat krunýře z důlních červů - bojovníků. Máte mu jich pár přinést ( 15ks ) - vyrobí vám zbroj. Vraťte se zpět ke Gornovi a jděte do dolu. Cestou pobijte břitvy. U dolu s vámi Gorn opět promluví a dá vám klíč od domku, z kterého se otevírá brána do dolu. Jděte tedy až úplně dolů, promluvte s Jackalem a všechny zabijte. Přiběhne Gorn, otevřete pomocí navijáku z jednoho domku bránu a vejděte dovnitř. Je dobré nechat Gorna stát u vchodu, protože skoro vždycky spadne do nejbližší díry. V dole pobijte všechny stráže a sejděte po žebříku dolů, kde zabijte červy a seberte jim krunýře. pokračujte do další části dolu, opět pobijte stráže, dejte se doprava, slezte po žebřících, pobijte stráže, jděte k ohni, pobijte všechno a dejte se chodbou vpravo. Zde slezte dolů, kde najděte skřetího otroka Tarroka. Promluvte s ním - musíte mu donést jeho lék. Ten je na opačné straně jeskyně - musíte vyskočit na takovou plošinu. Dejte Tarrokovi jeho medicínu a zeptejte se ho na ULU-MULU. Budete na ni potřebovat 4 věci : 1) zub trola ( trolí kaňon), zub močálového žraloka ( Sektovní tábor ), jazyk ohnivé ještěrky ( na pobřeží ) a roh stínové šelmy ( je v lese na cestě ze Sekty do Starého tábora nebo v temných jeskyních ). Jděte ještě Wolfovi dát pláty na zbroj. V této kapitole už můžete splnit tajemný úkol s chromaniny. Viz chromanin. Až Tarrokovi donesete potřebné věci, udělá vám ULU-MULU ( je to za 10 000exp! ). Nyní vyjděte z dolu.