Patche

Opravující patch
opraveno zpomalení hry po otevření inventáře,
které se projevovalo na některých počítačích